Baksmell på skatten? Slik blir det billigere

Betaler du baksmellen i tide, slipper du alle merkostnader. Her er alt du trenger å vite om hvordan restskatten blir billigst mulig. Vi gir deg også tips om hvordan du helt lovlig kan bruke skattesystemet til å redusere andre kostnader.

Rentene på baksmellen

Rentesatsen er per i dag på kun 0,39% per år. Men, rentene beregnes fra 1. juli i inntektsåret som gjelder skattemeldingen. Dermed løper rentene potensielt i over 1 år før de må betales.

Er baksmellen stor, blir det jo penger av dette også. Hver hundrede tusen i baksmell, koster deg 3 900 kroner per år, eller 325 kroner per måned, inntil baksmellen er betalt.

Unngå rentene ved å betale tidlig

Klarer du å betale hele baksmellen før 1. juni, slipper du alle rentene. Du skal da betale såkalt tilleggsforskudd, og innbetalingen må være registrert senest 31. mai.

Du må i så tilfelle beregne selv hva du mener er for lite betalt i skatt. Det vil du klare å finne ut av ved å se på skattemeldingen du sendte inn. Du må opprette eget KID-nummer, og finne frem til rett kontonummer i forhold til den kommunen du skatter i. Det gjør du på Skatteetatens egne hjemmesider.

Når rentene løper

Om du ikke betalte inn tilleggsforskudd, kommer baksmellen til å koste deg noen kroner i form av renter. Rentesatsen er heldigvis som vist meget lav. Baksmellen blir imidlertid betydelig dyrere dersom du ikke klarer å betale innen fristene som gis.

Etter betalingsfristene vil kemneren ilegge deg forsinkelsesrenter. Per 2019 ligger rentene her på 8,75%.

Fristene for å betale avhenger av både når du mottar skattemeldingen, og summen du fikk i restskatt.

Over eller under 1 000 kroner?

Alle som får restskatt på over 1 000 kroner mottar 2 fakturaer. Fristene for å betale er da:

  • Med skatteoppgjør i juni, har du vanligvis frist til å betale første faktura cirka 20. august, og andre faktura cirka 20. september (datoene endres i forhold til kalenderår).
  • Med skatteoppgjør i august, har du vanligvis frist til å betale første faktura 3 uker etter oppgjøret, og andre faktura 8 uker etter oppgjøret.

Alle med restskatt under 1 000 kroner skal betale alt på en gang. Fristene er da:

  • Med skatteoppgjør i juni, har du vanligvis frist til å betale frem til cirka 20. august (avhengig av år).
  • Med skatteoppgjør i august, har du vanligvis frist til å betale innen tre uker.
  • Fikk du restskatt på under 100 kroner, slipper du å betale.

Rentefritt lån fra Staten

Det at rentene enten blir null, eller lave frem til du eventuelt er for sen med å betale, gir deg en fin måte å redusere andre kostnader på. Du kan nemlig helt lovlig betale for lite skatt med vilje. Deretter bruker du de ekstra midlene du sitter igjen med på lønninga, til å betale mer inn på lånene du har. Å låne penger av staten på denne måten kan være et godt alternativ til å søke lån online, hvor du risikerer å betale ei rente godt over 25 prosent!

Dette krever disiplin, og du bør ha klart for deg hva restskatten kommer til å bli. Beløpet du blir skyldig i restskatt, bør du sette av og ha klart. Betal så restskatten i tide, og helst før 31. mai. Da har du hatt et gratis lån fra staten, samtidig som du har redusert fremtidige rentekostnader på lånene dine.

Betal ned på riktig lån

Om du går for den skisserte løsningen, bør du sørge for å betale inn ekstra på riktig lån. Her er en annen artikkel du bør få med deg som snakker om forskjellen mellom et forbrukslån og rentene på restskatt.

Med få unntak lønner det seg å følge denne prioriterte rekkefølgen:

  • Kredittgjeld – rentene på kredittkort er normalt høyest. Betal ned denne gjelden først.
  • Forbrukslån uten sikkerhet – vanligvis er rentene på disse lånene de nest høyeste, med mindre du har tatt opp såkalte mikrolån eller smålån (rentene der kan være høyere enn på kredittkort).
  • Lån til kjøretøy – lån til bil, båt, motorsykkel, og så videre, der lånet er pantesikret, er blant de rimeligste lånene, men dyrere enn boliglån.
  • Boliglån – boliglånet har sannsynligvis de laveste rentekostnadene du har.
  • Studielån – rentene på studielån følger omtrent de billigste rentene på boliglån. Men, studielånet har mange fordeler som gjør at dette er det siste lånet du bør betale tilbake på, dersom du har ekstra midler.