Mulige erstatninger for et lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er det samme som et forbrukslån og passer best for de som ønsker fleksibilitet og enkle vilkår. Likevel har slike lån en relativt høy rentekostnad, som gjør at det kan det være greit å lete etter alternativer.

Motpolen til et lån uten sikkerhet er lån “med sikkerhet”, der banken tar pant i den eiendelen man kjøper. Vanligvis er det snakk om kjøp av hus, hytte, bil, båt og MC enda det finnes unntak.

Et lån med sikkerhet kan for eksempel også knyttes opp mot ikke-fysiske eiendeler, slik som verdifulle lisenser eller kopirettigheter, enda det må bli en diskusjon for senere. Før man vurderer alternativer til et lån uten sikkerhet er det viktig å skaffe seg en oversikt over både fordeler og ulemper som følger med denne typen lån.

Fordeler med et forbrukslån

Privatlån uten sikkerhet inkluderer finansielle produkter som kredittkort og forbrukslån, der kunden kan benytte pengene på hva de selv ønsker (med noen få restriksjoner). Fordelen er den fleksibiliteten som følger med slike lån, og muligheten til å finansiere de drømmene og prosjektene man måtte sitte med.

Såfremt det benyttes ansvarlig kan slike lån også hjelpe med å bygge kredittverdighet, og da særlig gjennom bruk av kredittkort. Med solid kredittverdighet blir det igjen enklere å skaffe seg nye lån i fremtiden, ettersom banken har større tillit til at betalingene innfris som avtalt.

Forbrukslån fyller en unik etterspørsel i markedet da pengene kan benyttes på varer og tjenester som bankene ikke har mulighet til å kreve pant i. Tenk bare på følgende: Låner man 200 000 kroner til å pusse opp stuen hjemme blir det umulig for banken å kreve sikkerhet i spiker, planker og annet inventar. Tar man derimot opp et boliglån blir situasjonen en annen, da banken kan kreve pant i hele huset som sikkerhet.

Ulemper med å låne penger uten sikkerhetskrav

Hvorvidt det kan kalles en ulempe er diskutabelt (ettersom folks behov varierer), men lån uten sikkerhet leveres som oftest med en mye høyere rente. Ettersom man ikke stiller med sikkerhet, fører det til økt risiko for bankene som låner ut penger. Prisene i markedet varierer også kraftig, der noen långivere krever effektive renter opp mot 2 000 prosent

Gjennomsnittet ligger dog mye lavere, og særlig blant de mer etablerte bankene. Det gjelder å holde seg unna såkalte “smålån og mikrolån”, ettersom disse har en skyhøy effektiv rente. En oversikt over noen “vanlige” forbrukslån vil du se på billigeforbrukslån.no, hvor det ligger en egen tabell med tilbud fra forbrukslånbanker i Norge. Her ser du at renten på forbrukslån ofte varierer mellom 6 og 38 prosent.

I dag er det mulig å skaffe et lån uten sikkerhet med effektive renter ned mot 10 prosent, avhengig av hvilken nedbetalingstid man velger. Prisen påvirkes også av etableringsgebyret og termingebyret som varierer mellom bankene. Det hører også med til historien at det finnes andre låneprodukter med langt lavere rentenivå, som er gode alternativer til lån uten sikkerhet.

Finanstilsynet har rettet krass kritikk mot et utvalg banker som de mener tilbyr forbrukslån til nordmenn som ikke kan betjene gjelden sin. Hvis du velger å søke om et slik lån er det viktig at du også selv gjør en grundig vurdering av din egen betjeningsevne og hvorvidt du kan dekke inn beløpet.

Lån med sikkerhet er et vanlig alternativ

Her er det én ting som teller: nemlig prisen. Den vanligste løsningen er å velge et lån med sikkerhet, som ofte leveres med langt lavere renter. Et vanlig eksempel er boliglån, som også har fått mye dekning i media de siste årene på grunn av “rentekrigen” mellom bankene.

I skrivende stund ligger den norske styringsrenten (foliorenten) på 1 prosent, som er et historisk lavt nivå. Målet er å skape større aktivitet i den norske økonomien, ved å gjøre det billigere å låne penger. Inflasjonen stiger i takt med at flere mottar billigere finansiering, og det er en av grunnene til de høye boligprisene. Styringsrenten er det bankene betaler for å låne penger fra Sentralbanken, og alt over denne summen er ren profitt på bunnlinjen deres. Kun 1-2 prosent økning på et boliglån gir bankene enorm profitt i bytte mot en relativt lav risiko.

Boliglån er nok det vanligste alternativet til et forbrukslån, og leveres med en langt lavere rente. Nå skal det også nevnes at 600 000 er det meste man kan låne uten sikkerhet i Norge, og at boliglån ofte overskrider denne summen flerfoldige ganger.

Utenom boliglån er det også mange nordmenn som låner penger til kjøp av bil, båt og MC der samme prinsippet er gjeldende. Vi gir i prinsippet banken en eierandel i gjenstanden, i bytte mot lavere rente på lånet.

Skulle betalingen utebli har banken mulighet til å tvangsinndrive gjenstanden for å dekke inn de pengene man skylder.

En vinn-vinn situasjon

Det er viktig å ikke misforstå betegnelsen “lån uten sikkerhet”, da man er like ansvarlig for tilbakebetaling som om det skulle være et sikret lån. Eneste forskjellen for banken er at de stiller seg bakerst i køen dersom låntaker går konkurs og skylder penger til andre kreditorer.

For deg som tar opp forbrukslånet er det en vinn-vinn situasjon å velge et lån med sikkerhet, ettersom banken alltid vil tvangsinndrive pengene ved utestående betaling. Lån til bil og MC ligger har som regel en høyere kostnad enn bolig, da det finnes noen andre risikomomenter som banken påtar seg.

En ulempe med slike lån er at behandlingen av låneavtalen tar lenger tid, og at dokumentet er mer kostbart å tinglyse. Med andre ord er det ikke like lett å skaffe seg et lån på dagen, hvis det er snakk om lån med sikkerhet.

Velg en alternativ løsning

Utenom lavere rentekostnader finnes det også en annen skjult fordel ved å velge andre typer lån (fremfor et forbrukslån). Et lån med sikkerhet må alltid benyttes på varer som har en fast verdi, og som kan selges i bytte mot kontanter.

Det betyr at man alltid har muligheten til å selge eiendelen dersom man ikke klarer å dekke gjeldsforpliktelsene. Et klassisk eksempel er de som går til innkjøp av dyr båt eller bil, men ikke klarer å dekke nedbetalingene. Da står man fritt til å selge eiendelen og betale tilbake hele eller mesteparten av det beløpet man skylder banken. I motsatt ende finner man et forbrukslån som ofte benyttes til kjøp av varer og tjenester som ikke lett kan selges eller byttes inn, slik som oppussing eller feriereiser til syden.

Andre anbefalinger

Jeg anbefaler deg å vurdere forhandlinger med banken, slik at du får best rente på lånet ditt. Husk at rentekravet ikke er hugget inn i stein og at det derfor kan forhandles. Skal du først velge et forbrukslån bør du lese Smartepenger.no sin guide før du sender inn søknaden.

Det er også verdt å merke seg at begge lånetyper hjelper søkeren med å bygge kreditt. Ofte burde man starte med et kredittkort, som belastes med et fast beløp hver måned før pengene betales tilbake til faste tidspunkt.

På den måten blir det både enklere og billigere å skaffe et lån med sikkerhet i fremtiden. Små renteforskjeller på lån til bolig og bil kan ha stor innvirkning på privatøkonomien til folk flest, da det fort blir snakk om flere tusen kroner i besparelser.

Til syvende og sist er det viktig å huske at alle slike lån gir låntakeren rett til å kreve fratrekk for rentene på selvangivelsen. Jamført norsk lov kan man skrive av 28 prosent av det man betaler i rentekostnad på skatteseddelen.